Célcsoport: Felsősök

További célcsoportok:

Deák Ferenc nyomában
Foglalkozás típusa: Osztálykirándulás

A nap során a gyerekek helytörténész vezetésével eljutnak Deák Ferenc zalai 51 évének színhelyeire, Söjtörre szülőházába, Pusztaszentlászlóra, ahol sok időt töltött híres vendégei társaságában, Kehidára, ahol élete nagy részét töltötte, a zalaszentgróti Batthyány kastélyba. Megismerhetik emberi tulajdonságait, a hozzá fűződő anekdotákat. 

Túra a Rezi várba
Foglalkozás típusa: Osztálykirándulás

A „Központok a Zala mentén” kiállításban a középkort bemutató rész megtekintése, a Rezi vár virtuális rekonstrukciója, védművek „építése”. Utazás Rezibe, ahol egy 5 km-s túrával feljutunk Rezi várába. Régész segítségével hallhatjuk a vár történetét, az ásatások során feltárt érdekességeket.

Templomok és kolostorok, a középkori vallásosság színterei
Foglalkozás típusa: Osztálykirándulás

A foglalkozás során különféle egyházi épületeket tekintünk meg, csoportosítjuk, elkülönítjük a világi hívek számára épült templomokat a szerzeteseknek szánt kolostoroktól. Andráshidán megtekintjük a román stílusú plébániatemplomot, Jákon a nemzetközi jelentőségű kolostortemplom után megnézzük a kis méretű rotundát.

Mesélnek a régészek
Foglalkozás típusa: Osztálykirándulás

A láthatatlan Egerszeg vár körbejárása virtuálisan és a valóságban. Utazás Zalavárra, a Hadrianusnak emelt templomromjainak megtekintése régész vezetésével.

A Kis-Balaton bemutatóház tárlatainak segítségével bepillantást nyerünk a karoling-kori gazdasági épület feltárásába, a makettek és grafikák a várat és a bazilikát, a dioráma Kis-Balaton víz alatti világát mutatják be.

Foglalkozás típusa: Témanap

Manapság már nem csak azt nehéz elképzelnünk, hogy milyen áram, gáz, és a vezetékes víz komfortja nélkül élni, de egy-egy család önellátó gazdálkodása is különlegességnek számít. A Göcseji Falumúzeum „Zöld ösvényén” a múlt ezen emlékei és hagyományai mellett a mai értékeket is bemutatja. 

"Római élet, a régész szemével"
Foglalkozás típusa: Szakkör

A múzeumi szakkör betekintést nyújt a Dunántúl római kori életébe, bemutatja a korszak máig ható jelentős szellemi, tárgyi és építészeti (régészeti) hagyatékát.

"Utazás a 200 évvel ezelőtti mérnökök világába"
Foglalkozás típusa: Szakkör

Kéziratos térképek nagyítós böngészésével fedezzük fel a ma ismert tájak egykori képét. Megismerkedünk az egykori mérnöki műszerekkel, mérési módszerekkel, ezek használatát gyakoroljuk. Díszes, szövegezésében is cirkalmas címfeliratot fogalmazunk és készítünk, ezzel a barokk korszak életébe nyerünk bepillantást.

"Deák Ferenc és kora" múzeumpedagógiai foglalkozás
Foglalkozás típusa: Szakkör

Deák Ferenc életútjának, Zalában töltött éveinek megismertetése, a résztvevő gyerekek lokálpatriotizmusának erősítése.  Ismerkedés Zala megye - a korszakhoz kötött – műemlékeivel.  Az iskolai történelemoktatás esemény-, és politikatörténet központúságának ellensúlyozása, a reformkorban élt ember hétköznapi világának, tárgykultúrájának, mentalitásának és szokásainak bemutatásával.

Foglalkozás típusa: Osztálykirándulás

A  Göcseji Falumúzeumban a tanév során lehetőséget biztosítunk egész napos programok igénybevételére, pl.:Gyermeknap, Madarak és fák napja, Iskola nap, osztálykirándulások.

Előzetes egyeztetés alapján.