Pályázat: „Back in the Day” – SIHU149

A Göcseji Falumúzeum és a RIS Kastély- Battyánfalva között a 2018. január 1-én két éves projekt kezdődött „Back in the day” vagyis, „Annak idején” címmel, melynek célja a szabadtéri múzeumok fejlesztése és a kulturális örökség megőrzése kétoldalú intézményi együttműködés keretében.  

A projekt megvalósítása során együttműködünk egy szlovén partnerrel, a határ menti térség egyik legfontosabb kulturális intézményével, a RIS-sel, azaz a Rakičani Kastély Kutatási és Oktatási Központtal.

Az intézmény a turizmus, kultúra, kutatás, oktatás és a generációk közötti együttműködés területein dolgozik. Egyik fő célja megőrizni és fejleszteni a természeti és kulturális örökségeket. Szoros együttműködést ápol a helyi és nemzeti szervezetekkel. Szervezője számos hazai tárgyalásnak, konferenciák az egészségről, egészséges táplálkozásról, testmozgásról, egészséges életmódról, ökológiáról, ökológiai tudatosságról, valamint pszichológiai és szociológiai témákról. A RIS munkatársai magasan képzettek a projektvezetésben, idegen nyelvekben, szervezésben és promócióban.

A”Back in the Day” projekt innovatív megoldásai együttműködő munkafolyamatokon alapulnak, reagálnak a programterület közös kihívására az operációs stratégiák, a szabadtéri múzeumok létrehozása és előmozdítása terén.

A projekt arra is keres választ, hogy a meglévő szabadtéri múzeumok miért nem rendelkeznek megfelelő együttműködési hálózattal a kulturális turizmus szereplőivel és a kapcsolódó szolgáltatókkal. Célja, hogy javítsa a meglévő együttmüködéseket, és hogy megfelelő intézkedéseket fogalmazzon meg az újak számára alapítástól kezdve.

A meglévő hiányosságokra a projekt hosszú távú megközelítéssel és interdiszciplináris együttműködéssel reagál.

A két intézmény legfontosabb közös célja a projektben, hogy hozzájáruljon a partnerek közötti magasabb szintű együttműködés eléréséhez, valamint a partnerek és más érdekelt szervezetek közötti együttműködés elősegítéséhez a szabadtéri és kulturális turizmus területén.