Cím

DOLGOZVA TANULNI – TANULVA DOLGOZNI

2012 augusztusában elindított programunkat, amely  112 Zalaegerszegen  tanuló  középiskolás  kreatív iparhoz szükséges alapkompetenciáit fejlesztette, sikeresen lezártuk.  A projekt  az Új Széchenyi Terv keretében, 27 678 456 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult meg.

A  több  korosztálynak  tervezett  múzeumpedagógiai  foglalkozásokat  négy  közoktatási  intézménnyel együttműködve valósítottuk meg. A foglalkozások témáját az intézmény gyűjteményi körének és kiállításainak egységeire építettük, ezen belül is kiemelten foglalkoztunk a népi építészettel, a hagyományos receptekkel és a gyógynövényismerettel. Korszerű oktatási módszereket alkalmaztunk, új foglalkoztatási formák keretében. Két  kreatív  területen,  az  építészetben  és  a  kézművességben  összesen  négy  kreatív  kompetenciafejlesztő tematikájú foglalkozássorozatot valósítottunk meg két-két turnusban.

Az  Építészet  kreatív  iparágat  egy  program  érintette.  Bemutattuk,  s  a  Zrínyi  Miklós  Gimnázium  diákjaival közösen  kutattuk  Zala  épített  környezetét  és  emblematikus  adottságait, jellegzetességeit,  továbbá  a  helyi védett értékeket. A Kézművesség iparág keretében három témában tartottunk foglalkozásokat. A tanulókkal megismertettük az adott kézművesség helyi hagyományait, jellemző jegyeit, területeit, funkcióját és fejlesztési lehetőségeit.  A  diákok  előtt  feltárultak  a  formaterve zés  hagyományai,  funkciója,  gazdasági  szerepe  és esztétikai követelményei. A Hagyományos népi építési technológiák –  Fazsindely- és zsúpfedések programon a  Deák  Ferenc  és  Széchenyi  István  Szakközép-  és  Szakiskola,  Sportiskola  tanulói  vettek  részt.  A  Népi ételkészítés foglalkozásokon  a  Páterdombi  Szakképző  Iskola  szakácstanulói  a  kézművesség  kiemelkedő fontosságú  területét,  a  hagyományos,  növényi  és  állati  eredetű  alapanyagok  feldolgozását  és  a hagyományosan népi jellegű ételek készítését sajátíthatták el. A  Gyógynövényismeret  –  gyűjtés, termelés, felhasználás foglalkozássorozat résztvevői a Városi Középiskolai Kollégium lakói voltak.

A foglalkozások témáinak a minél érthetőbb bemutatáshoz segédanyagokat szereztünk be. A program során elkészült produktumok közzétételéhez  fejlesztettük  honlapunkat. A kreatív iparági kompetenciafejlesztéshez intézményi  közszolgáltatási  portfólió  készült,  majd  a  kreatív  iparágak  célcsoport  felé  való  közvetítéséhez egyedi kiadványokat  adtunk  ki, kreatív iparági kompetenciamérést készítettünk, s projekt kiadványt  tettünk közzé.

Az eltelt  26  hónapban  186  kompetenciafejlesztő foglalkozást tartottunk meg a 112 résztvevő  zalaegerszegi tanuló számára, amely 3024 részvétellel emelte intézményünk látogatottságát.

 

Válogatás a produktumokból:

2014. szeptember 30.