Pályázat: EUREVITA Pannonia

A program megnevezése: Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 

A projekt rövidített címe: EUREVITA Pannonia

Azonosítószám: ATHU 139

Cím: „Fenntartható és határon átnyúló keretfeltételek megteremtése a kulturális örökség és ritka mesterségek megőrzésére”

A projekt átfogó célja a régi építészeti kézműves technikák megőrzése és átadása a fiatalabb generáció számára

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2020.03.01- 2022.08.31. – 30 hónap – 5 félév

 

Az osztrák-magyar határrégiót közösen fejlődő gazdasági, munka- és kultúrtérségnek tekinthetjük. A régió közös kulturális örökségének egyik fontos megnyilvánulása a hagyományos, történelmi gyökerekkel bíró mesterségek megléte. Mint sok más határ menti régióban, itt is hiányzik a kézműves technikák fenntartásához szükséges, egységes, szabadon hozzáférhető, modern képzési struktúra. Ezen hagyományos szakmák negatív megítélése, valamint a megőrzésükre tett intézkedések hiányosságai miatt, ezen mesterségek hamarosan feledésbe merülnek. Eltünésükkel az örökségül hagyott kulturális infrastruktúra (pl. várak, kolostorok) és más, immateriális kultúrjavak megőrzése is nehézségekbe fog ütközni. A probléma a régió teljes egészét érinti, így a megoldáskereséshez is olyan határon átnyúló, innovatív intézkedésekre van szükség, melyek a teljes programterület javát szolgálják. A projekt célja, a hagyományos mesterségek újjáélesztése határon átnyúló újszerű intézményi együttműködések, innovatív képzések és a nyilvánosságot vonzó kommunikációs intézkedések segítségével. Ennek érdekében, a jelenlegi helyzet elemzése és az összes rendelkezésre álló adat előkészítése után, új tantervek, vizsgarendszerek, tanúsítási folyamatok kifejlesztését és gyakorlati alkalmazását tervezzük. A korszerű elemzési-, képzési-, és tanácsadási módszertan, valamint az újfajta intézményi együttműködés révén egy élénkítő munkagazdasági struktúra jön létre, amelynek célja ezen ritka kézműves technikák fenntartható megőrzése, átadása, valamint gyakorlati és gazdasági alkalmazása. Az EUREVITA SIAT 285 projekttel együtt létrehozott kézműves akadémia biztosítja a fenntarthatóságot, még a program régión és a projekt időtartamán túl is.

 

Partnerek

Sorszám

Partner neve

Tagország

Rövidítés

Szerep

1

Berufsförderungsinstitut Burgenland

ÖSTERREICH

BFI

Vezető partner

2

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

MAGYARORSZÁG

SMS

Projektpartner

3

Göcseji Múzeum

MAGYARORSZÁG

GMZ

Projektpartner

4

Sekem Energy GmbH – Sustainable Solutions

ÖSTERREICH

Sekem

Projektpartner

 

www.eurevita.eu

www.interreg-athu.eu

https://www.interreg-athu.eu/hu/eurevitapannonia/